ศกอ.จัดกิจกรรม ๕ ส.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

z1

z4

z3

z2

z5