ศกอ.ทำพิธียกเสาเอกบ้านพักข้าราชการ

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านพักข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีข้าราชการเข้าร่วมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b