ศกอ.จัดกิจกรรม ๕ ส.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดกิจกรรม ๕ ส.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a