ศกอ.รับชมสัญญาณถ่ายทอดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ รับชมสัญญาณถ่ายทอดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1e

2e

4e