พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

b1

b2

b3

b4