ศกอ.ประชุมจัดทำหลักสูตรการยุทธทางอากาศ

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมจัดทำหลักสูตรการยุทธทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

e1

e2