ผอ.ศกอ.มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการ ปฏิบัติราชการในหน่วย ก่อนปลดประจำการ

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์การสงครามทางอากาศ ก่อนปลดประจำการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

f1

f2

f3

f4