ศกอ.จัดกิจกรรม 5 ส.บริเวณอาคารสำนักงาน

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดกิจกรรม 5 ส.บริเวณอาคารสำนักงาน โดยร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1

a2

a3

a4