ศกอ.ประชุม คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๙ ครั้งที่ ๑

นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๙ ครั้งที่ ๑ โดยมี คณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

d1

d2

d3

d4