ศกอ.เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมกองบิน ๑

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และคณะเข้าร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมกองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑

e1

e2

e3

e4