ศกอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาข้าราชการในสังกัด

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางจวง ชอบใจ มารดา นาวาอากาศเอก สำราญ ชอบใจ ข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

f1 1

f2 2

f3 3