ผอ.ศกอ.ให้เกียรติเป็นประธานพิธีในงานพระราชทานเพลิงศพมารดาข้าราชการในสังกัด

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีในงานพระราชทานเพลิงศพ นางจวง ชอบใจ มารดา นาวาอากาศเอก สำราญ ชอบใจ ข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เมรุวัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

h1

h2

h3

h4

h5

h6