ศกอ.ประชุม คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๙ ครั้งที่ ๒

นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ วันทนา นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๙ ครั้งที่ ๒ โดยมี คณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

p1

p2

p3