ประชุม คณก.จัดงานวันสถาปนา ศกอ. และ คณก.บันทึกประวัติหน่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา ศูนย์การสงครามทางอากาศ และคณะกรรมการบันทึกประวัติหน่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1g

2g

3g

4g