ศกอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของหน่วย ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาล กองบิน ๑

1k

2k

3k

4k

5k

6k

7k