พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกหัวหน้าหมู่บินรวมการ ประจำปี ๒๕๖๔

 

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกหัวหน้าหมู่บินรวมการ ประจำปี ๒๕๖๔ รหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑

 

i1

 

i2

 

i3