ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดร่มรื่นสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

b1

b2

b3

b4

b5

b6