ผอ.ศกอ.รับการรายงานตัวเข้ารับราชการของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุตามแผนบรรจุกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รับการรายงานตัวเข้ารับราชการของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุตามแผนบรรจุกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

c1

c2

c3