ประชุม คณก.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

f1

f2

f3