ศกอ.ประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

b1

b2

b3