พิธีปฏิญานตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศป.ปส.ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๔

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีปฏิญานตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ และนำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ กล่าวคำปฏิญานตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

g