พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

1f

2f

3f

4f

5f

6f

7f