ศกอ.ให้การต้อนรับเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ

พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ ศกอ. โดยมี นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และข้าราชการร่วมให้การต้อนรับคณะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

i1

i2

i3