ผอ.ศกอ.เป็นประธานอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการป้องกันอัคคีภัยและการสาธิตดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๔

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการป้องกันอัคคีภัยและการสาธิตดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี เรืออากาศเอก สรรทัศน์ คูชัยยานนท์ วิทยากรจากหมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมและบริเวณอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8