พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นผู้อ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1

a2

a3