ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรมสันทนาการบริเวณสวนพืชผักด้านหลังอาคารสำนักงานให้สะอาด ร่มรื่น มีความปลอดภัย

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำกิจกรรมสันทนาการบริเวณสวนพืชผักด้านหลังอาคารสำนักงานให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

d11

d2

d3

d4