พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๔

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

k1

k2

k3