ศกอ.จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

covid01

covid04

covid02

covid03