ผอ.ศกอ.ประชุมข้าราชการประจำเดือนและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศในกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง ศกอ.เพื่อสุขภาพของกำลังพลในหน่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในคราวเดียวกัน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือน และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศในกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง ศกอ.เพื่อสุขภาพของกำลังพลในหน่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในคราวเดียวกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

n1

n22

n3

n4

n5