โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย

b1

b2

b3

b4

b5

b6