ผอ.ศกอ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC)

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานจอด บ.หน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑

b1

b2

b3

b4

b5

b6