พิธีถวายสักการะพระรูป พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ จัดพิธีถวายมาลัยกรสักการะพระรูป พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ณ ลานพระรูป พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย กองบิน ๑

b1

b2

b3

b4

b5