ผอ.ศกอ.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ น.ท.สุทธิเมธ อ่วมมา

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นาวาอากาศโท สุทธิเมธ อ่วมมา ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค (F-5F) ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติภารกิจการบินยุทธวิธีประยุกต์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ใน1