ผอ.ศกอ.จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาสวนปันสุขและเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ พัฒนาสวนปันสุขและเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

ใน1

ใน2