ผอ.ศกอ.รับมอบลูกไก่จาก บริษัท ซีพี จำนวน ๑๐๐ ตัว

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รับมอบลูกไก่จากบริษัท ซีพี จำนวน ๑๐๐ ตัว เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับกำลังพลของศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

v12

v2

 

 

 

 

 

 v3

 

 

 v4