ผอ.ศกอ.นำข้าราชการ ศกอ.ร่วมทำบุญถวายกตัญญุตาสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมทำบุญถวายกตัญญุตาสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

a14

a12

a13