ผอ.ศกอ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตร Post Combat Ready Training (PCRT)

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรปรับพื้นฐานนักบินขับไล่/โจมตี Post Combat Ready Training (PCRT) รุ่นที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานจอด บ.หน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑

S1

S2

S3

S4