ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) อาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศกอ.

z11

z12

z13