ศกอ.จัดกิจกรรม ๕ ส บริเวณอาคารสำนักงาน

นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รอง ผอ.ศกอ.นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำกิจกรรม ๕ ส บริเวณอาคารสำนักงาน เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศกอ.

i1

i2