ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ภายในหน่วย เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านไร่ ๒ (วัดบุไผ่) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

J1