ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรม ๕ ส บริเวณบ้านพัก ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ.นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำกิจกรรม ๕ ส บริเวณโดยรอบบ้านพัก
ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศกอ.

m1

 

m2