กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นเยี่ยมบ้านทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

g1