พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศกอ.

1a

2a

3a

4a