ศกอ.เข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายของ ผบ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๖ ในการประชุม ทอ.วาระพิเศษ

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ., นาวาอากาศเอก นีลโสภณ คำบุศย์ รอง ผอ.ศกอ. และ นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ฝสธ.ศกอ.เข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายของ ผบ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๖ ในการประชุมกองทัพอากาศ วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุม ศกอ.

c1

c2