ผอ.ศกอ.เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาข้าราชการในสังกัด

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบรรเทา อรัญญะ บิดา นาวาอากาศโท ถาวร อรัญญะ ข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

1

2

3