พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

159

157

158