ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาบริเวณอาคารสำนักงาน

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน (สวนปันสุข) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

123456b

12345c

1234e