สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ที่ศูนย์การสงครามทางอากาศ

พลอากาศโท ณรงค์ มุขพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี พลอากาศตรี จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

1 DSC02322

2 DSC02309

3 DSC02265

4 DSC02321