พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

พลอากาศตรี จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ  ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

1 DSC1

2 DSC2

3 DSC3

4 DSC4