การตรวจหาสารเสพติดตามโครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกำลังพล  ศูนย์การสงครามทางอากาศ

พล.อ.ต.จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกำลังพล ศูนย์การสงครามทางอากาศ เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีขาว โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล กองบิน ๑  ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

11 A

22 A

33 A

44 A